קנדאיגואה

HELMING: Common Core זקוק לשיפוץ

שינויים גדולים לפני משפחות ניו יורק עם ילדים בגיל בית ספר, כאשר תקני הליבה המשותפים עומדים לקראת שיפוץ גדול. הליבה המשותפת, שהושקה לאומית בשנת 2011, נועדה...