אין עדיין בקשות למושב Seneca County IDA; המועד האחרון הוא יום שני

נכון ליום שישי לא התקבלו בקשות למילוי מושב פנוי במועצת המנהלים של הסוכנות לפיתוח תעשייתי במחוז סנקה.המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שני.המושב שהחזיק במשך שנים רבות על ידי רוברט קרנן התפנה מוקדם יותר השנה כאשר התפטר כדי להיות סמנכ'ל הכספים של IDA.

המחוז מפרסם מועמדים מתחילת מאי.על המועמדים לשלוח מכתב מקדים וקורות חיים למועצת המפקחים, נציג: מרגרט לי, פקידת המועצה, בניין המשרדים של מחוז סנקה, 1 DiPronio Drive, Waterloo, 13165, או שניתן לשלוח אותם בדוא'ל ל-[email protected] או לשלוח בפקס אל (315) 539-0207.

הוועד המונה תשעה חברים מתכנס בדרך כלל ביום חמישי הראשון של החודש בצהריים.

FL Times:
קרא עודמומלץ