תלמיד CSD של צפון רוז-וולקוט מת במפתיע

גורמים רשמיים במחוז בית הספר המרכזי של צפון רוז-וולקוט אישרו לקהילה כי תלמיד מת באופן בלתי צפוי.קהילת בית הספר שלנו אבלה, ואנו שולחים את תנחומינו והאהדה מעומק הלב למשפחתו ולחבריו של התלמיד. אנו מעמידים לרשותנו את צוותי הטראומה, המחלות והאבל שלנו לפגישה עם תלמידים, צוות ומשפחות, הן באופן אישי והן באופן וירטואלי, אמר המחוז.


בשלב זה, נתמקד בצרכים של קהילת בית הספר שלנו.

מידע נוסף לא היה זמין באופן מיידי.המחוז יספק משאבים לקהילה כשהם מתאבלים.
מומלץ