תְנוּעָה

עד כמה נפוצות תאונות אוטובוסים?

חוקי הבטיחות הנוגעים לאוטובוסים בדרכים ואחריות לתאונות הם לרוב מחמירים מאלה החלים על כלי רכב אחרים. בתור כמה מכלי הרכב הגדולים ביותר על הכביש, הגיוני שהרגולציה...